Als u alleen de Nederlandse nationaliteit hebt, raakt u deze nooit automatisch kwijt, want dan zou u staatloos worden.
U kunt wel uw Nederlandse nationaliteit automatisch kwijtraken als u een tweede of andere nationaliteit aanneemt. U bent dan automatisch geen Nederlander meer.


In sommige situaties kunt dus u de Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen.

Bijvoorbeeld als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt.
Of als u 10 jaar buiten het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Curacao, Aruba en Sint Maarten) of de EU woont met een dubbele nationaliteit en u uw Nederlandse paspoort niet op tijd verlengt.
Of als u een Verklaring van afstand aflegt.
Er zijn ook uitzonderingssituaties, waarbij u wel Nederlander blijft.
Zo raken Nederlanders hun nationaliteit niet kwijt wanneer zij vrijwillig de nationaliteit van hun huwelijks- of geregistreerde partner aannemen.

Het is belangrijk dat je je statuut in de gaten houdt dus.

Meer informatie te vinden op de site van www.rijksoverheid.nl