Satenne R-3
Automatische satelliet antenne
Nieuw, is nog nooit uit de doos gehaald.

Minimum 1000 euro