DEN HAAG - Onderzoek door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, die hierin samenwerkt met de AIVD, heeft uitgewezen dat een tiental medewerkers van Defensie het radicaal-islamitische gedachtegoed aanhangen. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of deze personen een bedreiging vormen voor de veiligheid of de paraatheid van de krijgsmacht.

Link naar het originele artikel